Pěstování brambor

Brambory...

Úvodem rekapitulace použitého nářadí: Jednoradličný pluh APN-702, Rotační kypřič AKR-122, Pevný kypřič AKP-121, Sada pro pěstování brambor APB-157. Vřelé díky Zdenkovi za fotografie, návody a osobní zkušenosti.

1. Příprava pole, výsadba

Příprava pole spočívala v podzimní orbě a zapravení hnoje jednoradličným pluhem APN-702. Při tomto úkolu bylo zjištěno, že originální traktorový vzorek pneumatik není v těžší půdě a zaorávce mazlavého materiálu (hnůj) schopen přenést výkon traktoru na půdu a dochází k prokluzu kol. Situaci vyřešila dodatečná montáž orebných kol BKO-523.

Podzimní orba pro brambory Podzimní orba pro brambory

Jarní příprava brambořiště za použití rotačního kypřiče AKR-121 nepřinesla žádné neočekávané problémy. Velikost hrud je daná lokálními půdními podmínkami, nastavením opěrných kol (hloubka kypření) a počtem kultivačních průjezdů sestavy traktoru. Pro pěstování brambor se tato frakce zdá býti dostatečná.

Úprava oraniska po zimě rotavátorem Úprava oraniska po zimě rotavátorem

Pro řádkování byla použita sada pro pěstování brambor APB-157 v kombinaci s pevným kypřičem AKP-121.

Nařádkování

Ruční výsadba, nepříjemná ale nutná vzhledem k použité technologii. Při použití automatického zázeče by i tato činnost byla strojní a předchozí řádkování by nebylo zapotřebí.

Následuje ruční sadba

Zahrnování vysazených brambor pomocí sady APB-157.

Zahrnování

V závěru této části lze říci, že proces přípravy půdy a samotná výsadba je bezproblémová, veškeré použité nářadí a příslušenství splnilo svůj účel a odvedlo dobrou práci.

2.  Přihrnování a plečkování.

Pro tuto činnost má být opět použita sada pro pěstování brambor APB-157, nicméně zde narážíme na 1. koncepční problémy. Ani ne nářadí, jako traktoru samotného. Vzhledem k jeho světlé výšce, která se v tomto případě ukazuje jako nedostatečná, je přímo v návodu nářadí definována max. výška natě brambor 10cm, do které mohou být rostlinky přihrnovány. To ovšem znamená že, přihrnování a plečkování je možné jen v první fázi růstu a né po celou vegetační dobu, jak je potřeba. Během praktických testů bylo zjištěno, že nať do 20cm. výšky se ještě poddá - ohne a zpětně narovná. Je potřeba zvolit vhodné rozevření disků, vzhledem k pravidelnosti rostlin v ose řádku. Při přílišném stažení - malá mezera, může dojít k poškození natě hranou odvalujícího se disku.

Přihrnování - max. výška rostlinek 100mm Přihrnování - max. výška rostlinek 100mm

Přihrnování - max. výška rostlinek 100mm Přihrnování - max. výška rostlinek 100mm

3. Vyorávání - sklizeň.

Pro tuto činnost je opět použita sada pro pěstování brambor APB-157, vyorávací radlička.

Přihrnování - max. výška rostlinek 100mm Přihrnování - max. výška rostlinek 100mm

Originální umístění vyorávací radličky (stejné jako je rýhovací radlička) se ukázalo jako nevhodné. Radlice hrne val hlíny a brambor pod kola traktoru a znehodnocuje sklizeň. Bylo nutno přemístit radličku na zadní část rámu, zde ale  vyorávací radlička silně namáhá rám kypřiče a proto bylo nutno rám vyztužit - doporučuji.

Přihrnování - max. výška rostlinek 100mm

4. Závěr

Na závěr lze tedy konstatovat, že Mini sice významně pomůže s pěstováním brambor, ale nedokáže zajistit kompletní péči o pole osázené bramborami po celou vegetační dobu. Další méně příznivý fakt je, že sada pro pěstování brambor je koncipována jako stavebnice s vzájemnou kombincí prvků, což v praxi znamená "pořád něco někam montovat". Stejný výsledek lze samozřejmě dosáhnout i s použitím neoriginálního nářadí, např. ze systému Vari, viz sekce videa. Při použití automatického sázeče, ať už domácí produkce, nebo tovární, je odstraněna poněkud komplikovaná příprava a samotná výsadba. Toto zařízení však, krom sdružení několika operací do jedné, nezajistí následnou kultivaci vzešlé sadby a problém tedy zůstává ve světlé výšce traktoru.

Bookmark and Share

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat